θύραθεν

θύρ-ᾱθεν, Adv.
A from outside the door: and generally, from without,

αἱ θ. εἴσοδοι E.Andr.952

;

θ. εἰκάσαι Id.HF 713

;

θ. ἐπεισιέναι Arist.GA736b28

.
2 outside the door, outside,

ἡ θ. ἡδονή E.Fr.1063.4

;

ὁ ἀὴρ ὁ θ. Arist.Resp.480a30

, cf. PA642b1, οἱ θ. foreigners, the enemy, A.Th.68, 193.
3 metaph., opp. ἔνδοθεν (q.v.), S.Tr.1021(hex.).

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • θύραθεν — 1) извне, снаружи, со стороны; 2) что то имеющее мирское, не церковное содержание: θύραθεν λογοτεχνία нецерковная литература; θύραθεν παιδεία классическое греческое (языческое) образование в противопоставление церковному Этим. дргр. < θύρα +… …   Η εκκλησία λεξικό (Церковный словарь Назаренко)

 • θύραθεν — (ΑΜ θύραθεν, Α και επικ. τ. θύρηθε) επίρρ. 1. απ έξω από την πόρτα, από τα έξω προς τα μέσα 2. φρ. εκκλ. «ὁ θύραθεν» αυτός που βρίσκεται έξω από τη χριστιανική πίστη, ο εθνικός, ο ειδωλολατρικός 3. φρ. εκκλ. «ἡ θύραθεν παιδεία» η κλασική παιδεία …   Dictionary of Greek

 • θύραθεν — θύρᾱθεν , θύραθεν from outside the door indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • АЛЕКСАНДР АФРОДИСИЙСКИЙ —     АЛЕКСАНДР АФРОДИСИЙСКИЙ (Ἀλέξανδρος ὁ Ἀφροδισιεύς) (кон. 2 нач. 3 в. н. э.), комментатор Аристотеля, глава Перипатетической школы в Афинах ок. 198 209. А. первый в ряду античных комментаторов, наследие которого сохранилось в достаточно… …   Античная философия

 • θύσθεν — (Α) (επίρρ. αντί θύρθεν, θύραθεν) έξω από, έξωθεν, εκτός («θύσθεν τὰς κελεύθω» έξω από την οδό, επιγρ.). [ΕΤΥΜΟΛ. Βλ. λ. θύραθεν] …   Dictionary of Greek

 • АЛЕКСАНДР АФРОДИСИЙСКИЙ — (кон. 2 нач. 3 в. н.э.) др. греч. философ, влиятельный комментатор Аристотеля, глава перипатетической школы в Афинах ок. 198 209. Был первым в ряду антич. комментаторов, чьи тексты сохранились, и последним, кто толковал Аристотеля «с помощью… …   Философская энциклопедия

 • АРИСТОТЕЛЬ ИЗ МИТИЛЕНЫ —     АРИСТОТЕЛЬ ИЗ МИТИЛЕНЫ ( Αριστωτέλης о Μιτυληναιος) (2 я пол. 2 в. до н. э.) греческий философ перипатетик, учитель Александра Афродисийского. Об Аристотеле упоминает Гален как об одном из самых влиятельных современных перипатетиков (“О… …   Философская энциклопедия

 • “О ДУШЕ” —     “О ДУШЕ” (Περί ψυχής, лат. De anima) трактат Аристотеля, впервые систематически излагающий учение о душе (психологию); датируется ок. 334 до н. э. (т. н. 2 й афинский период время преподавания в Ликее). Наука о душе, по Аристотелю, относится… …   Философская энциклопедия

 • АРИСТОТЕЛЬ ИЗ МИТИЛЕНЫ —     АРИСТОТЕЛЬ ИЗ МИТИЛЕНЫ (Ἀριστοτέλης ὁ Μιτυληναῖος) (2 я пол. 2 в. н. э.), философ перипатетик, учитель Александра Афродисийского. Об А. упоминает Гален как об одном из наиболее влиятельных перипатетиков (Galen. De consuet. 11, 4 12, 12 Müller …   Античная философия

 • О ДУШЕ —     «О ДУШЕ» (Περὶ ψυχῆς, лат. De anima), трактат Аристотеля, впервые систематически излагающий учение о душе (психологию); датируется ок. 334 (т. н. 2 й афинский период время преподавания в Ликее). Наука о душе, по Аристотелю, относится к… …   Античная философия

 • θύρα — Άνοιγμα των εξωτερικών ή των εσωτερικών τοίχων ενός κτιρίου ή ενός τείχους, που επιτρέπει τη διάβαση ανθρώπων ή οχημάτων και συνήθως κλείνεται με ένα ή περισσότερα θυρόφυλλα. Στην αρχαιότητα η θ. ήταν χώρος ιερός ή μαγικός, γι’ αυτό και οι θ. των …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.